ராக்கெட்டுகள் ஏன் செங்குத்தாக ஏற்படுகிறது தெரியுமா

ராக்கெட்டுகளை விண்ணில் ஏவப்படுவதை நாம் பலமுறை தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்திருக்கின்றோம். ஏவுதளத்தில் செங்குத்தாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் ராக்கெட் ஏவுவதற்கான கவுண்ட் டவுன் முடிந்ததும்  தீப்புலம்பையும்  ஏராளமான புகையைக் கக்கிக் கொண்டு செங்குத்தாக மேலெழுந்து விண்வெளியை நோக்கி புறப்பட்டு செல்லும் ராக்கெட்டுகள் ஏன் செங்குத்தாக ஏவப்படுகின்றன. அதேபோல் மனிதர்களை தாங்கிச்செல்லும்  விண்கலங்களும் ராக்கெட்டுடன் இணைத்து ஏன் செங்குத்தாகவே ஏவப்படுகின்றன விண்வெளியிலிருந்து பூமிக்கு திரும்பும் விண்கலங்கள் விமானங்களை runway  இல் தரை போலவே  தரையிறங்கும்போது  ஏன் விண்வெளிக்கு ஏவப்படும் போது மட்டும் ஏன் செங்குத்தாக ஏற்படுகின்றன. என்பதைப் பற்றி இப்போது பார்ப்போம். ராக்கெட் என்பது விண்வெளிக்கு செயற்கைக் கோள்கள், மனிதனை தங்கிச்செல்லும்  விண்கலங்கள் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு பொருட்கள் ஆகியவற்றை எடுத்துச் செல்ல உதவும் ஒர்  ஊர்தியாகும்.  ராக்கெட்டுகள் விமானங்களை போல arodainamic  எனப்படும் காற்றியக்கவியல் இன அடிப்படையில் பறப்பதில்லை மாறாக ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு…

Read More